Dopravu zajišťuje
PPL
Pro objednávky nad 5000 Kč doprava ZDARMA!
Košík:je prázdný
bez DPH:0.00,- Kč
s DPH:0.00,- Kč
zobrazit1 2 3  

Obchodní a reklamační podmínky

Nákupní řád

Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce má povinnost vyřídit a odeslat objednávku, na adresu uvedenou v objednávce, do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby na účet předem, do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy), prodejce vrátí částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dní od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodejce nevrací částku za poštovné a balné.
 3. Prodávající se zavazuje osobní údaje, které mu poskytl nakupující, neposkytovat žádným dalším osobám. Na žádost zákazníka prodávající údaje vymaže z databáze zákazníků. Kromě údajů, které slouží k účetní a daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede.

Práva a povinnosti nakupujícího

 1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 2. Nakupující uvede správné a pravdivé údaje potřebné k vyřízení objednávky.
 3. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky zaplacené za toto zboží.
 5. Vrácení zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

Reklamační řád

Všeobecné ustanovení

 Daňový doklad je zasílán v papírové podobě spolu s objednaným zbožím na adresu, kterou zákazník uvedl při registraci. Tento doklad slouží současně jako záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem e-shopu Velenet.cz.

Záruční podmínky 

 Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na faktuře. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus (případně typ) se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. 

  Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 •  Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba. 

 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem). 

 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí. 

 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží. 

 • Zboží bylo poškozeno živly. 

 V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 Kupující je povinen:

 •  Zboží prohlédnout, co nejdříve a v případě objevení nesrovnalostí v objednávce nás kontaktovat na tel. číslo 603 290 898, e-mail info@velenet.eu 

 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží.

 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. 

 • V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, nelze zboží v záruční době reklamovat. 

 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno.

 • Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny.

 • Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech, musí být s kompletní dokumentací a doplňky.